Veri Sahibi Başvurusu

Denge Elektronik Veri Sahibi Başvurusu


Denge elektronik kvkk

Veri Sahibi Başvurusu

PDF Olarak İndir

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

 Noter vasıtasıyla,

 İadeli Taahhütlü posta yoluyla

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. No:6 Denge Plaza Ataşehir / İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. No:6 Denge Plaza Ataşehir / İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. No:6 Denge Plaza Ataşehir / İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
Ad-Soyad
TC Kimlik Numarası
(yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):
Telefon Numarası:
E-posta:
Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.
Adres:

 

* Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

☐ Çalışan ☐ Diğer
☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:
………………….…………………………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………………….

 

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………………………………………

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

0
+
Hizmet Yılı
0
X-RAY Sistemi
0
Telsiz Sistemi
0
Kiralama
Open chat
Nasıl yardımcı olabilirim?